FONDOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

RESTAURACIÓN DA BIODIVERSIDADE E DO ECOSISTEMA MARIÑO DE MEIRA (ZONA A) (PE209H-2022-002)

FONDOS DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

AXUDA DA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA Á CONFRARIA DE MOAÑA, ANUALIDADE 2022
AXUDA DA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA Á CONFRARIA DE MOAÑA, ANUALIDADE 2021

FONDOS UNIÓN EUROPEA

Proxecto: Protección e recuperación da biodiversidade mariña e conservación dos recursos mariños no ámbito da confraría de Moaña. (PE209C-2021F-002)
RESTAURACIÓN DA BIODIVERSIDADE E DO ECOSISTEMA MARIÑO PRAIA DA XUNQUEIRA (ZONA B) (PE209B-2021F-001)”
RESTAURACIÓN DA BIODIVERSIDADE E DO ECOSISTEMA MARIÑO PRAIA DA XUNQUEIRA (ZONA A) (PE209H-2021-001)
MELLORA DA SEGURIDADE daS CONDICIÓNS DE TRABALLO POLA COVID-19 NA LONXA DE MOAÑA” (PE209N-2020/02)”
PROXECTO “ Protección e recuperación da biodiversidade mariña no ámbito da confraría de Moaña (PE209C-2020F-008)”
RESTAURACIÓN DA BIODIVERSIDADE E DO ECOSISTEMA MARIÑO PRAIA DE DOMAIO(ZONA A)(PE209B-2020F-004)
RESTARURACIÓN DA BIODIVERSIDADE E DO ECOSISTEMA MARIÑO PRAIA DE DOMAIO(ZONA B)(PE209H-2020-001)
MELLORA DA CALIDADE DO PRODUCTO NA LONXA DE MEIRA (PE209G-2020-01).
MODERNIZACIÓN DA LONXA DE MEIRA:MELLORA DA CALIDADE DO PRODUCTO E RASTREXABILIDADE. PE209D-2019/04

horario

contacto

  • Teléfono
  • Enderezo
HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics ¡CSS Válido!